Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

DENDzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności  pracownikom oświaty za wysiłek włożony w wychowanie dzieci. Z powodu panującej sytuacji, w tym roku nie mogliśmy spotkać się na uroczystej akademii, jednak nie przeszkodziło nam to podziękować nauczycielom i wszystkim tym, którzy przyczyniają się do funkcjonowania naszej szkoły.

Dzień ten był też tradycyjnie okazją do nagrodzenia najlepszych i najbardziej wyróżniających się nauczycieli. W tym roku Nagrodę Dyrektora otrzymali: pani Ewa Ćmielewska, pani Elżbieta Olakowska, pani Bożena Faryńska, pan Zbigniew Mójta, pani Marzena Czerwińska, pani Dorota Kozłowska oraz pracownicy niepedagogiczni: pani Alicja Czyżnikowska, pani Bożena Jarząb, pani Hanna Motylińska, pan Sławomir Robaszewski i pan Bogdan Czupryniak. Nagrodę Burmistrza Gminy otrzymał pan dyrektor Jarosław Sobański.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi życzymy zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i pogody ducha. Niech praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję z realizowanej misji. Pragniemy podziękować Wam za wrażliwość, wyrozumiałość i wielkie serce.

                                                                                                          Samorząd Uczniowski