Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Ś wietlica jest czynna od godziny 7.00 – 15.20.

W spółtworzymy wizerunek świetlicy.

dziemy do świetlicy tuż po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą jest naszym obowiązkiem.

ornistry pozostawiamy w wyznaczonych do tego miejscach.

L ubimy porządek i czystość.

nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

 esteśmy kulturalni i grzeczni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy z nas przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

 

bamy o piękny język polski.

O organizujemy pomoc koleżeńską w odrabianiu lekcji.

usimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

          W świetlicy powinna być zachowana cisza i spokój.