Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

„Niechaj się spełnią wasze marzenia”

Władysław Umiński

Collegium Władysława Umińskiego zostało powołane do życia 15 listopada 2006 roku.

W skład Collegium wchodzą: opiekunowie oraz po jednym uczniu wyróżniającym się w zespole klasowym, wybierani w wyborach klasowych we wrześniu każdego roku na cykl 3-letni. Winni to być uczniowie cieszący się zaufaniem, wiarygodnością, wzorową postawą.

Opiekunowie: Magdalena Bińkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

                           Elżbieta Olakowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

                           Irena Rzepka – nauczyciel-bibliotekarz

 

Collegium Władysława Umińskiego powołano w następujących celach:

  • przybliżenie sylwetki Patrona Szkoły Podstawowej w Przedczu Władysława Umińskiego;
  • pogłębienie wiadomości o życiu i twórczości Patrona;
  • rozbudzanie szacunku dla symboli reprezentujących szkołę na zewnątrz;
  • integrowanie się całej społeczności szkolnej poprzez wspólne działania;
  • wdrażanie uczniów do właściwych postaw i zachowań;
  • wprowadzenie do kalendarza roku szkolnego w planie pracy szkoły jednego dnia,  w którym uczniowie będą świętować Dzień Patrona.