Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

dzien

 

 

Uczyć, to dawać przykład, 

Wyjaśniać, pokazywać. 

Uczyć, to dawać mapę,   

I kompas – by odkrywać.                                                                                                                                                                                             

 

13 października 2021 r., w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji najpiękniejszego szkolnego święta. Stała się ona doskonałą okazją do uczczenia 248. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz do tego, aby złożyć podziękowania na ręce osób, którzy czas i serce poświęcają młodym umysłom.  

W części oficjalnej dyrektor szkoły, pan Jarosław Sobański, powitał nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dzieci i młodzież oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: pani Paulina Nitecka – Sekretarz Miasta i Gminy Przedecz, ks. Roman Foksiński – proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny w Przedczu, pani Justyna Zielińska – przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Musiał – prezes Stowarzyszenia ”Przyjaźni Szkole”, pani Dorota Szczyżańska - wiceprezes Stowarzyszenia ”Przyjaźni Szkole”.   

W przemówieniu, nawiązując do słów hetmana Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, pan dyrektor zwrócił uwagę na ogromną rolę autorytetów w wychowaniu młodego pokolenia. Cytując słowa Briana Conklina: "Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania.", podkreślił, że współczesny świat stawia przed osobami pracującymi w szkole ogromne wyzwania. Następnie podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie, życzliwość, serdeczność oraz kreatywność i życzył dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy.

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań i uznania za pracę na rzecz młodego pokolenia. Podczas uroczystości dyrektor wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom, wśród których znalazły się w tym roku panie: Magdalena Sobańska, Jadwiga Gabrysiak, Marzena Ozdoba, Wanda Kuśmierkiewicz, Anna Czerwińska. Wśród pracowników niepedagogicznych nagrodami zostali wyróżnieni: pani Beata Podłucka, pani Monika Pietruszewska, pan Bogumił Czupryniak oraz pan Sławomir Robaszewski.

Następnie w imieniu pana burmistrza Witolda Siwińskiego przekazała podziękowania za trud kształcenia młodych ludzi i złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły pani Paulina Nitecka.

Serdeczności dla pedagogów popłynęły również ze strony Rady Rodziców. Pani Justyna Zielińska przekazała na ręce dyrekcji bukiety kwiatów, życząc wszystkim pracownikom szkoły sukcesów zawodowych oraz spełnienia marzeń.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski pod opieką pań: Joanny Ginter, Emilii Kacprzak i Pauliny Adamczewskiej przygotował część artystyczną na podstawie scenariusza opracowanego przez uczennicę klasy 8B – Weronikę Dobrowolską. Przepełnione humorem scenki „zobrazowały” rzeczywistość szkolną w nieco krzywym zwierciadle i pokazały „Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…”, że uczniowie nie tylko doceniają ich trud, ale potrafią również świetnie się bawić. Część artystyczną dopełniły występy chóru szkolnego pod opieką pani Doroty Kozłowskiej oraz piosenki zaśpiewane przez Aleksandrę Ostrowską. Młodzież podsumowała swój występ muzycznymi życzeniami z tekstu piosenki Katarzyny Nosowskiej pt. „Sobie i wam”:

Życzymy sobie i wam, by nas było stać
Na święty spokój
Szczęścia ile się da, miłości w bród
Mądrych ludzi wokół

Życzenia zwieńczyło gromkie „Sto lat” w wykonaniu uczniów ze szkolnej orkiestry dętej pod kierownictwem pana kapelmistrza Macieja Bagińskiego.

I tym muzycznym akcentem zakończyliśmy uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Opracowała: Dorota Kupczyk

Fot: Rafał Marcinkowski