Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

baner kardynal stefan wyszynski1 października 2021 r. uroczyście upamiętniliśmy beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia to postać wyjątkowa i szczególnie nam bliska. Dziewięćdziesiąt lat temu pracował jako wikariusz w kościele pw. Świętej Rodziny w Przedczu. Przez szesnaście lat był patronem gimnazjum funkcjonującego do 1919 roku w murach naszej szkole.

Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Jarosław Sobański, który w okolicznościowym przemówieniu podkreślił ponadczasową wartość dzieł wielkiego Polaka, a następnie przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: ks. Roman Foksiński – proboszcz Parafii św. Rodziny w Przedczu, ks. dr Rafał Zieliński – proboszcz Parafii bł. Michała Kozala w Lipnie, pan Witold Siwiński –Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz, pani Paulina Nitecka – Sekretarz Miasta i Gminy Przedecz, pani Justyna Zielińska – Przewodnicząca Rady Rodziców, pan Jerzy Robaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej, ks. Paweł Koralewski – wikariusz Parafii św. Stanisława we Włocławku.

Słowno-muzyczny montaż pt. „Czas to miłość”, przygotowany przez młodzież z grupy teatralnej „Apropo” pod kierownictwem pani Anny Czerwińskiej, przybliżył zgromadzonym najważniejsze informacje o kardynale Wyszyńskim. Biograficzne fakty zostały wzbogacone poetyckimi fragmentami dzieł wielkich polskich romantyków, tj. Adam Mickiewicz czy Cyprian Kamil Norwid. Ogromne wrażenie zrobiły na widzach „żywe rzeźby” symbolizujące rdzeń wartości chrześcijańskich, jakimi są wiara, nadzieja i miłość. Widowisko dopełnił multimedialny pokaz zdjęć i filmów opracowany przez panią Jadwigę Gabrysiak. Niezwykłego charakteru nadały występom przepiękne religijne pieśni w wykonaniu szkolnego chóru Triola pod opieką pani Doroty Kozłowskiej.

Oprawę plastyczną widowiska zaprojektowały i wykonały panie: Urszula Gawryszewska, Katarzyna Osińska i Alina Mikołajewska.

Artystycznemu montażowi towarzyszyła wystawa zatytułowana „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który patrzył dalej”. Ekspozycja przedstawiająca archiwalne fotografie ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego w Warszawie zagościła w szkole dzięki ks. Szymonowi Jastrzębskiemu. Wystawa ukazała Prymasa jako człowieka nieugiętego w wierze i mądrego pasterza w trudnym okresie dziejowym naszego narodu.

Refleksyjnie podsumował wydarzenie pan dyrektor, cytując jedną z wypowiedzi bohatera piątkowej uroczystości: Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. I niech te słowa staną się kluczem do serc naszych uczniów i zainspirują do owocnej pracy.

Opracowała: Dorota Kupczyk

Fot: Rafał Marcinkowski