Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

 Szkoła gromadzi informacje o wybitnych absolwentach: 

Jan Ginter urodził się w 1936 roku w Przedczu. Do szkoły uczęszczał w latach 1945 – 1952.  W roku 1956 rozpoczął studia na Uniwersytecie Łódzkim. Po ukończeniu studiów był nauczycielem matematyki w szkołach zawodowych. Od 1968 roku przez pięć lat pracował w Kuratorium Oświaty w Łodzi na stanowisku Naczelnika Wydziału Kształcenia  Zawodowego. Dalsze plany zawodowe realizował od 1973 roku w Instytucie Kształcenia Nauczycieli jako kierownik sekcji, później od 1975 roku wicedyrektor a wreszcie w latach 1982 – 1985 jako Dyrektor Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Łodzi. Był człowiekiem wielkiego serca, bez reszty oddanym szkolnictwu i jego problemom. Otrzymał liczne, resortowe i państwowe odznaczenia, z których najbardziej cenił sobie Medal Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł w 1995 roku w Łodzi.

Jerzy Gawrysiak urodził się 1 września 1928 roku. Był politykiem. Od 28 maja 1975 roku do 2 grudnia 1976 roku był ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług. Od 24 sierpnia 1980 roku do 12 czerwca 1981 roku był ministrem i przewodniczącym Państwowej Komisji Cen. Zmarł 7 grudnia 2007 roku w Warszawie.

Krzysztof Michalski urodził się 4 października 1954 roku w Przedczu. Polski dziennikarz i komentator naukowy. Ukończył Szkołę Podstawową w Przedczu. Następnie rozpoczął naukę  w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości podjął naukę na Politechnice Gdańskiej którą ukończył w 1979 roku. W 1982 roku obronił dyplom na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1995 roku ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczył także w kursach dziennikarstwa i managamentu radiowego w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. W listopadzie 1990 roku został dyrektorem Programu Pierwszego Polskiego Radia, a w 1993 roku pierwszym prezesem Zarządu Polskiego Radia i był nim do końca pierwszej kadencji. W tym czasie doprowadził do powstania radiowego centrum nadawczego w Solcu Kujawskim za co otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i tytuł Honorowego Obywatela Solca Kujawskiego. W latach 1994 – 1998 reprezentował Polskie Radio w Radzie Administracyjnej Europejskiej Unii Nadawców. Był organizatorem i redaktorem kolumn naukowych w magazynie „Tygodnika Solidarność” i miesięcznika „Nauka i Przyszłość”. Obecnie jest komentatorem w Programie Pierwszym Polskiego Radia, w którym prowadzi autorskie programy „Wieczór Odkrywców” i „Ludzie Nauki”. Od 2000 roku jest członkiem Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a od stycznia 2010 roku członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Był i jest wykładowcą wyższych uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lubelskiej Szkoły Biznesu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Politechniki Białostockiej oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im Bolesława Prusa.

Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia: Nagroda Przeglądu Technicznego, Nagroda KRRiT za popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych, Medal Pięćdziesięciolecia Polskiej Akademii Nauk, Odznakę Prezesa Rady Ministrów, Medal Honorowy Gabriela Narutowicza i wiele innych.

Obecnie mieszka w Warszawie.

 Marek Zapędowski urodził w 1944 roku. Ukończył filologię polską i etnografię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1969 roku rozpoczął pracę jako etnograf w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W latach 1980 – 1991 sprawował funkcję dyrektora tej placówki. Przyczynił się wówczas do powstania Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary, stworzył także podwaliny do otwarcia skansenu w Kłóbce. Był jednym z założycieli Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i redaktorem merytorycznym kilkudziesięciu tytułów wydawnictw opublikowanych nakładem WTN. Zasiadał w komitecie redakcyjnym Włocławskiego Słownika Biograficznego, w Radzie Wydawniczej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku oraz w Radzie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Zmarł 31 stycznia 2013 roku we Włocławku.

Paweł Kozerski urodził się 7 maja 1944 r. w Niemczech. Kiedy miał 3 lata wrócił z rodzicami do Przedcza. Ukończył szkołę podstawową. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Lubrańcu. Potem ukończył historię i archiwistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie rozpoczął studia podyplomowe na Wydziale Konserwatorskim. W 1967 roku przybył do Brzegu, a w 1969 roku został dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich. Jest autorem wielu opracowań związanych z numizmatyką , muzealnictwem oraz historią Brzegu.

Za swoją pracę i osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień.

Srebrny Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż  Zasługi

Odznaka ,,Zasłużonemu Opolszczyźnie”

Zasłużony Działacz Kultury

Złota ,,Odznaka za Opiekę nad Zabytkami”

Srebrna i Złota ,,Honorowa Odznaka” PTTK

Śląska ,,Nagroda Karola Miarki”

Śląska ,,Nagroda Juliusza Ligonia”

Medal ,,Zasłużony miasta Brzegu”

Odznaka Przyjaciel Dziecka TPD

Brzeżanin roku

Srebrny ,,Medal Za zasługi i Obronności Kraju”

Platynowy ,,Laur Umiejętności i Kompetencji”

Złota ,,Spinka Nowej Trybuny Opolskiej w dziedzinie kultury”

Złoty Laur ,,Przyjaciel Szkoły'' Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu

Odznaka ,,Za zasługi dla Województwa Opolskiego”

Prestiżowa Śląska Nagroda Kulturalna Kraju Dolnej Saksonii

 

Stefan Janicki urodził się 14 kwietnia 1925 roku w Przedczu, gdzie w późniejszych latach uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie rozpoczął naukę w Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W 1947 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Potem rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Łodzi. W 1952 roku zdobył dyplom lekarza, a w 1970 roku zdobył doktorat nauk medycznych z dziedziny ochrony służby zdrowia. Od 1952 roku był ordynatorem Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Szubinie. Od 1980 roku pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Stefan Janicki był współpracownikiem oddziału  „Szarego”. Według zeznań partyzantów podziemia antykomunistycznego posiadał nielegalnie broń. W wyniku tego został aresztowany 25 lutego 1946 roku przez urząd bezpieczeństwa we Włocławku.

Stefan Janicki został uhonorowany srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Wzorową Odznaką za pracę w służbie zdrowia. Zmarł 19 lutego 1986 roku w Toruniu.

Włodzimierz Kaczorowski ukończył Szkołę Podstawową w Przedczu. Następnie rozpoczął naukę w szkole średniej we Włocławku. Po ukończeniu tejże szkoły rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Profesor Włodzimierz Kaczorowski jest z wykształcenia prawnikiem, historykiem, geografem i pedagogiem. W pracach naukowych i popularnonaukowych stosuje interdyscyplinarny warsztat. Jest organizatorem badań naukowych, czynnie uczestniczy w życiu akademickim w swoim macierzystym ośrodku, a także w szerokiej wymianie myśli naukowej w kraju i za granicą. Profesor Kaczorowski jest kierownikiem Katedry Historii Polski i Historii Powszechnej Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Jako popularyzator profesor z łatwością uprawia małe formy takie jak szkice, przyczynki, wymagające skrupulatnych poszukiwań biogramy nieznanych szerszemu ogółowi a nierzadko i badaczom postaci. Jest autorem 500 biogramów ujętych w Polskim Słowniku Biograficznym, Encyklopedii Powstań Śląskich oraz Słowniku Medycyny i Farmacji Górnego Śląska. Spośród publikacji ogłoszonych w ostatnich latach na uwagę zasługują: „Jan Łaski jako polityk i kodyfikator prawa”, „Pole elekcyjne na Woli miejscem obrad sejmowych”. Obecnie mieszka w Opolu.

Edward Dereszewski urodził się 16 czerwca 1962 roku w Kole. W 1977 roku ukończył Szkołę Podstawową w Przedczu. Następnie rozpoczął naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Kościelcu. W 1985 roku ukończył Studium Pedagogiczne w Poznaniu. Od 1993 do 1999 roku studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym oddział we Włocławku. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 1 września 1985 roku jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Przedczu. Od 31 lat jest aktywnym działaczem Szkolnego Związku Sportowego, organizatorem życia sportowego i różnych form współzawodnictwa uczniów młodzieży i dorosłych. Jest organizatorem i sędzią zawodów sportowych Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na terenie gminy Przedecz, powiatu kolskiego oraz rejonu konińskiego. Z jego inicjatywy został powołany Uczniowski Klub Sportowy „Salus Przedecz”.

Posiada następujące wyróżnienia i odznaki:

Brązowa odznaka „Za zasługi dla sportu”

Brązowa odznaka „Ludowych Zespołów Sportowych”

Medal „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”

„Belfer roku”

Medal 60 – lecia Szkolnego Związku Sportowego

Krystian Łuczak absolwent Szkoły Podstawowej im. Wł. Umińskiego w Przedczu,  Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku i  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów udzielał porad prawnych w klinice prawa UW – sekcji prawa cywilnego oraz w charytatywnej fundacji „Akademia Iuris”. Współpracował z Kancelarią Adwokacką Adwokata Marcina Górskiego oraz Kancelarią Adwokacką Małecki &  Rychłowski. Po studiach prawniczych w 2009 r. podjął szeroką współpracę z polsko – amerykańską Kancelarią Adwokacką „ Ilasz & Associates” mającą siedzibę w Nowym Yorku oraz Warszawie w zakresie międzynarodowego prawa cywilnego oraz polskiego prawa administracyjnego. Po ukończeniu studiów aplikacyjnych w 2012 roku został adwokatem i prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Jako uczeń Szkoły Podstawowej był finalistą Konkursu Historycznego. Pasję historyczną rozwijał w liceum, gdzie również był finalistą Konkursu Historycznego.

Pasjonuje się także muzyką. Gra na pianinie i gitarze.

Dominika Łuczak

Mieszka w Warszawie. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Część pracy magisterskiej stanowią "osobiste poszukiwania upamiętnienia historii Żydów z Przedcza oraz miast sąsiednich. Wybór lokalizacji został podyktowany względami emocjonalnymi, wynikającymi z zainteresowania rodzinną miejscowością. Wnika z również podjęcia próby stworzenia wizji udoskonalenia oraz rozwoju miasta."

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz projektowaniem wnętrz. Uczestniczka licznych plenerów malarskich w Polsce i za granicą. Prace tworzy głównie w technice akwareli.