Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

Losy absolwentów

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami:

 • prowadzi księgę absolwentów (stworzenie bazy absolwentów)
 • przeprowadza rozmowy z nauczycielami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami
 • zaprasza absolwentów do udziału w uroczystościach szkolnych, wycieczkach
 • umożliwia korzystanie z kompleksu rekreacyjno - sportowego
 • organizuje spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych  (targi edukacyjne), w trakcie których absolwenci promują swoją nową szkołę, przekazując jednocześnie informacje o swojej ścieżce rozwoju
 • umożliwia realizację praktyk studenckich
 • odwołując się do przykładu absolwentów, motywuje uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości

Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

 • stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 • dokonania oceny, w jakim stopniu realizowane programy nauczania oraz wybrane podręczniki zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w kolejnych etapach edukacyjnych
 • określenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
 • opracowywania zestawień statystycznych
 • doskonalenia własnej pracy.