Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

Gazetka wirtualna

  1   W tym roku mija 100 lat od powstania Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu. Jej historia jest niezwykle ciekawa. Przez wszystkie lata swego istnienia, mimo zmieniających się czasów i warunków, zawsze była ostoją dla swoich wychowanków oraz gwarancją wysokiego poziomu nauczania i wychowania w poszanowaniu tradycji i wartości etycznych.

     15 października odbyła się główna uroczystość jubileuszowa. Dzień ten na długo zostanie w pamięci i sercach osób, które wzięły udział w tym pięknym i doniosłym wydarzeniu.

    Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem wszystkich zebranych z budynku szkoły do kościoła. Mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz Józef Seweryn wraz z księżmi, absolwentami naszej szkoły: ks. prałatem Zenonem Dereszewskim, ks. kanonikiem Mirosławem Dereszewskim, ks. dr Rafałem Zielińskim, ks. Jakubem Nowakowskim

i wikariuszami: ks. Tadeuszem Funkiem, ks. Pawłem Koralewskim i ks. Szymonem Jastrzębskim. W oprawę liturgii włączyli się nauczyciele i uczniowie. Zgromadzona na wspólnej Eucharystii społeczność szkoły dziękowała za dotychczasową opiekę oraz modliła się o błogosławieństwo na kolejne lata nauki i pracy. W słowie skierowanym do wszystkich zgromadzonych ksiądz proboszcz podkreślił, że obchodzony jubileusz zobowiązuje kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów do zachowania w pamięci historii i przekazywania wartości takich jak: wiedza, wiara, honor i patriotyzm.

     Po nabożeństwie zgromadzeni w kościele uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni dostojni goście, w asyście orkiestry dętej i pocztu sztandarowego, udali się do budynku szkoły. Tam, dla uczczenia jej wyjątkowego jubileuszu, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy. Ufundował ją pan Marek Zwoliński. Momentem szczególnym było utworzenie flagi Polski ze stu białych i czerwonych balonów,

a później wypuszczenie ich w niebo.

     Następnie wszyscy zebrani zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie przebiegała dalsza część obchodów 100-lecia istnienia szkoły. Uroczystość prowadziła pani wicedyrektor Ewa Ćmielewska. Jako pierwszy głos zabrał pan dyrektor Jarosław Sobański, który powitał przybyłych gości, absolwentów, pedagogów, pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

W tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas swą obecnością:

 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Leszek Galemba
 • Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz pan Witold Siwiński
 • Dyrektor Delegatury Konin KO w Poznaniu pan Arkadiusz Chmielewski
 • Skarbnik Gminy pani Teresa Dereszewska
 • ksiądz proboszcz Józef Seweryn  
 • Rada Miejska na czele z przewodniczącym panem Jerzym Robaszewskim
 • sołtysi poszczególnych sołectw naszej gminy
 • poprzedni dyrektorzy szkoły: pani Maria Troszczyńska i pani Elżbieta Gołębiewska
 • emerytowani pedagodzy i pracownicy niepedagogiczni szkoły
 • fundator pamiątkowej tablicy pan Marek Zwoliński
 • nowa przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Wardzińska oraz długoletni przewodniczący Rady Rodziców pan Jarosław Borzęda
 • dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół – pani Edyta Ostruszka, pani Bożena Wybrańska, pani Wioletta Janicka i pan Marek Sobolewski
 • przyjaciele i sponsorzy szkoły: pan Grzegorz Fiałkowski, pan Tomasz Ostruszka, pan Janusz Rykowski, pan Krzysztof Tyde, pan Radosław Nowak, pan Piotr Mazurek
 • prezes miejscowego klubu sportowego pan Marcin Nowakowski
 • orkiestra dęta na czele z kapelmistrzem panem Markiem Gołębiewskim
 • pan Paweł Sobota
 • przedstawiciele Przeglądu Kolskiego, tygodnika Idziemy, RCStudio

    W swoim przemówieniu pan dyrektor zwrócił uwagę na niełatwą historię szkoły, która jednak, mimo przeróżnych dziejowych komplikacji, potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi. Przypomniał realizowane przedsięwzięcia i projekty. Złożył podziękowanie władzom gminy za wsparcie.

      Część oficjalną dopełniły przemówienia zaproszonych gości. Podkreślano w nich, że stuletnia historia szkoły to powód do dumy, a jubileusz to okazja do wypowiedzenia słów uznania dla wszystkich zaangażowanych w jej funkcjonowanie i w proces kształcenia młodzieży. Pod adresem placówki popłynęło wiele ciepłych i miłych słów. Nie zabrakło gratulacji, życzeń i wspomnień absolwentów. Na ręce pana dyrektora złożono prezenty i kwiaty.

     Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna, przybliżająca historię szkoły. Z zaciekawieniem patrzyliśmy na archiwalne zdjęcia budynku, sal lekcyjnych, nauczycieli i uczniów. Niektórzy rozpoznawali dawne koleżanki i kolegów oraz byłych pedagogów. Dla wielu były to wzruszające chwile wspomnień, refleksji, ale także lekcja historii o trudnych czasach.

   Tego wyjątkowego dnia swoje talenty zaprezentowali uczniowie naszej szkoły, którzy pod okiem pani Anny Czerwińskiej przygotowali program artystyczny pt. „Wspomnień czar...”. Zabrali widzów w sentymentalną podróż, łącząc czar wspomnień ze scenkami ze współczesnego życia.  Na moment mogliśmy przenieść się do szkolnych ław z początku XX wieku, obserwować jak wyglądało uczniowskie życie podczas II wojny światowej, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Piękną dekorację przygotowały panie Urszula Gawryszewska i Katarzyna Osińska . Przedstawienie uświetnił występ szkolnego chóru „Triola” prowadzonego przez panią Dorotę Kozłowską. Młodzi artyści zaśpiewali m. in. takie znane utwory, jak: „Tolerancja” Stanisława Sojki, „Ale to już było” Maryli Rodowicz czy przebój Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat”. Widzowie docenili talent i zaangażowanie młodzieży, nagradzając występujących gromkimi brawami.

     Z okazji jubileuszu muzyczny upominek przygotował też absolwent naszej szkoły - pan Paweł Sobota. Jego kompozycje przypadły do gustu zgromadzonej publiczności. Słuchaczom trudno było usiedzieć na miejscu, ponieważ melodie porywały do tańca.

   Po części oficjalnej goście mogli zwiedzać budynek szkoły i odbyć nastrojową podróż w czasy dzieciństwa. Na szkolnych korytarzach przygotowano specjalnie na tę okazję wyjątkową dekorację. Wystawiono cenne pamiątki, wśród których znalazły się: stare zdjęcia, świadectwa, szkolne kroniki i dokumenty.

   Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Wspólne spotkanie sprzyjało podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły i było okazją do wspomnień po latach.

     Uroczystości jubileuszowe z okazji 100 – lecia szkoły w Przedczu przeszły już do historii. Mamy nadzieję, że Szacowna Jubilatka, która przetrwała przez czas wojennej zawieruchy, z roku na rok, mimo upływających lat, będzie pięknieć i się rozwijać.

Opracowała: Joanna Ginter

Fot: Rafał Czyżnikowski