Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

Gazetka wirtualna

IMG 20181008 122525

Ławki tablica kreda
łza jak diabeł się kręci
Szukam nawet kawałka

mej szkoły świętej pamięci

ks. Jan Twardowski

                                        

Wszyscy jesteście zwycięzcami!

8 października w przepięknej scenerii przedeckiego zamku odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Moja Szkoła”. Pomysłodawcą, organizatorem i gospodarzem Konkursu była Szkoła Podstawowa w Przedczu , a jego głównym celem- uświetnienie obchodów 100- lecia jej istnienia.

Do udziału w tej artystycznej rywalizacji przystąpiło siedem szkół podstawowych z powiatu kolskiego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie, Szkoła Podstawowa w Wólce Czepowej, Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej, Szkoła Podstawowa w Lubońku, Szkoła Podstawowa w Powierciu oraz Szkoła Podstawowa w Przedczu.

Zmagania recytatorów odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3; uczniowie klas 4-6; uczniowie klas 7-8 oraz klas 3. gimnazjum. Konkurs miał charakter dwustopniowy. Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu przez szkoły zgłaszające się do Konkursu eliminacji wewnętrznych, których celem było wyłonienie trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej. Drugi etap - zmagania finałowe, do którego przystąpiło 36 recytatorów, odbył się w Domu Kultury w Przedczu i oceniany był przez komisję artystyczną, powołaną przez organizatora, w składzie: Robert Banasiak ( przewodniczący)- nauczyciel polonista, aktor amatorskiego teatru, Edyta Ostruszka- nauczyciel polonista, dyrektor Szkoły Podstawowej w Powierciu i Anna Czerwińska- nauczyciel polonista. Wszystkie prezentacje wzbudzały aplauz publiczności, a jury miało nie lada orzech do zgryzienia, musiało bowiem wyłonić najlepszych wśród najlepszych, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór i rozumienie tekstu, opanowanie tekstu, interpretację, kulturę słowa, umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością oraz ogólny wyraz artystyczny.

Stres, związany z występem, recytatorzy i ich opiekunowie łagodzili słodkościami zapewnionymi przez organizatora Konkursu. Wreszcie nadszedł moment kulminacyjny- ogłoszenie wyników, poprzedzone cennymi, merytorycznymi uwagami przewodniczącego jury- Roberta Banasiaka. Komisja artystyczna przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Klasy 1-3:

Miejsce I: Zuzanna Sobańska –S.P. w Przedczu (ks. J. Twardowski, „Obiecanki- cacanki”);

Miejsce II: Kacper Twardygrosz – S.P. nr 2 w Kłodawie( Z. M. Miszczak, „Wagary Jasia”);

Miejsce III: Szymon Tomalak –S.P. w Przedczu ( H. Niewiadomska, „Ośla ławka”).

Wyróżnienia:

Adrianna Siurmicka –S.P. nr 1 w Kłodawie( M. Załucki, „Ada co podpowiada”);

Szymon Buliński – S.P. w Lubońku( D. Strzemińska-Więckowiak, „Nauka czytania”).

Klasy 4-6:

Miejsce I : Amelia Łuczak- S.P. w Przedczu( J. Brzechwa, „Znaki przestankowe”);                                      

Miejsce II: Anita Witczak- S.P. w Przedczu( M. Konopnicka, „Czytanie”);

Miejsce III: Lena Wawrzyniak- S.P. w Powierciu( M. Terlikowska, „Ziółko”)

Klasy 7-8 S.P. i 3 G.:

Miejsce I : Gabriela Jagodzińska- S.P. w Przedczu( J. Brzechwa, „Znaki przestankowe”);                                

Miejsce II: Wiktoria Stasiak- S.P. w Przedczu (J. Tuwim, „Nauka”);                                                              

Miejsce III: Marta Zielińska- S.P. w Powierciu ( J. Tuwim, „Nauka”).

Jury Konkursu postanowiło przyznać także dwa wyróżnienia specjalne, poza kryteriami konkursowymi: Pawłowi Wrzesińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Przedczu: „za piękne pokonywanie barier oraz oryginalną, niestandardową prezentację wiersza ks. Jana Twardowskiego „W klasie” oraz Darii Sochackiej ze Szkoły Podstawowej w Powierciu: „za urozmaicenie konkursu poprzez teatralizację tekstu Juliana Tuwima, „Nauka”.

Zwieńczeniem tej przepięknej poetyckiej rywalizacji było wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród, w którym wziął udział Dyrektor Naszej Szkoły – Pan Jarosław Sobański, który słowami: „Wszyscy jesteście zwycięzcami!” podsumował ideę Konkursu, mającego poza celem głównym(obchody 100-lecia istnienia Naszej Szkoły), popularyzować piękno i wartość poezji, rozbudzać i rozwijać zainteresowania liryką, szerzyć kulturę języka wśród dzieci i młodzieży, rozwijać recytatorskie uzdolnienia uczniów oraz umożliwić autoprezentację uzdolnionym uczniom.

Warto podkreślić, że za wzorową organizacją tego swoistego święta poezji w Naszej Szkole stały Panie: Maria Jolanta Zabłocka oraz Irena Rzepka, a o uroczą, niezwykle nastrojową i adekwatną do tematu Konkursu scenografię zadbał Pan Dawid Chęciński.

Będąc wciąż pod wrażeniem tych niecodziennych poetyckich zmagań, liczymy na ich kontynuację…

Sara Kaczmarek

 

Grafika