Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

koniec roku szkolnego 7795719 czerwca oficjalnie zakończyliśmy czas nauki. Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadeszły wyczekiwane przez wszystkich uczniów wakacje. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka i porannego wstawania.  

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęliśmy mszą świętą o godzinie 8.00, którą odprawił ksiądz proboszcz Józef Seweryn. Dziękowaliśmy w niej Bogu za cały miniony rok szkolny, za ofiarowane nam łaski, a także prosiliśmy o błogosławieństwo na czas wakacji. Po nabożeństwie, prowadzeni przez poczet sztandarowy, udaliśmy się do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej, specjalnie przygotowanej przez panie Urszulę Gawryszewską i Katarzynę Osińską, nastąpiła dalsza część uroczystości.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego wszystkich zebranych powitał pan dyrektor Jarosław Sobański. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz pan Witold Siwiński, ks. proboszcz Józef Seweryn, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Wardzińska oraz przewodniczący Rady Miejskiej pan Jerzy Robaszewski.

Pan dyrektor podsumował miniony rok szkolny i podziękował organowi prowadzącemu, księdzu proboszczowi oraz rodzicom za okazane wsparcie, zaangażowanie i życzliwość, a nauczycielom za efektywną pracę. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pan burmistrz skierował słowa uznania pod adresem pana dyrektora, a uczniom i nauczycielom życzył, żeby wakacje były czasem zasłużonego wypoczynku i oderwania się od obowiązków szkolnych. Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała dyrekcji za współpracę i wszystkim życzyła udanych wakacji.

Kolejnym etapem było wręczenie dyplomów najzdolniejszym uczniom kończącym szkołę. Tytuł „Najlepszego Absolwenta” zdobyły: Aleksandra Osińska i Patrycja Ryske. Uczennica Wiktoria Stasiak za działalność artystyczną otrzymała pamiątkową statuetkę.

Następnym punktem uroczystości było rozdanie przez dyrektora szkoły i wychowawców świadectw z wyróżnieniem. Rodzice najlepszych absolwentów z dumą i wzruszeniem odbierali listy gratulacyjne.

Na zakończenie pan dyrektor wręczył Nagrody Dyrektora. Otrzymały je odchodzące na emeryturę po wielu latach pracy panie: Ewa Kacprzak i Elżbieta Gawrysiak oraz pani wicedyrektor Ewa Ćmielewska za sumienną i rzetelną pracę. Cała społeczność szkolna nagrodziła je gromkimi brawami.

W części artystycznej wysłuchaliśmy piosenki w wykonaniu Aleksandry Ostrowskiej i Weroniki Rakowskiej „Do widzenia przyjaciele...”, która niejednemu absolwentowi wycisnęła z oczu łzy. Przykro bowiem rozstawać się z koleżankami i kolegami, z którymi przeżyło się tak wiele.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2018/2019 uczniowie rozeszli się do swoich sal, gdzie na forum klasy otrzymali świadectwa. Gdy wszyscy udali się na upragniony wypoczynek w szkole zrobiło się cicho i pusto.

Opracowała: Joanna Ginter

Fot: Katarzyna Osińska