Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

banerW środę, 17 października 2018r., cała wspólnota szkoły: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie wraz zaproszonym gościem, Księdzem Proboszczem Józefem Sewerynem, wzięła udział w uroczystym apelu, upamiętniającym 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Z tej okazji uczniowie, pod kierunkiem ks. Szymona Jastrzębskiego, we współpracy z p. katechetką Jadwiga Gabrysiak, przygotowali program artystyczny poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II.

Czas wspomnień papieża Polaka rozpoczął się od przypomnienia słów Ojca Świętego wypowiedzianych podczas pielgrzymki w 1999r. w Wadowicach: „Tu wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i kapłaństwo się zaczęło.”

Wspomnieniom najważniejszych wydarzeń, od młodości aż do śmierci papieża, towarzyszyły krótkie filmy oraz inscenizacje (tu szczególną uwagę widzów zwróciły oryginalne stroje aktorów przedstawiających Karola Wojtyłę, później Papieża w różnych okresach życia).

Dzień Papieski w naszej szkole ubogaciła wystawa pamiątek o Świętym Janie Pawle II. Cenne eksponaty pochodziły ze zbiorów diecezji włocławskiej oraz prywatnego zbioru ks. Szymona Jastrzębskiego.

Na koniec usłyszeliśmy słowa zachęcające do refleksji: „Dziś pozostaje nam tylko modlitwa i pamięć o Jego pontyfikacie… Niech promieniowanie Jego ojcostwa rozlewa się w postaci łaski nad nami zlanej z góry przez tego Świętego papieża.”

Opracowała: Jadwiga Gabrysiak

Fot: Katarzyna Osińska