Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

gratulacje

 

Tradycyjnie w przeddzień zakończenia roku szkolnego uczniowie naszej szkoły, którzy wyróżniki się w konkursach, festiwalach i olimpiadach otrzymali dyplomy i nagrody.

 

W klasach I – III uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach :

 • „Chcemy oddychać czystym powietrzem”
 • „Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”
 • „Mistrz Pięknego Czytania” – konkurs językowy
 • „Ilustracja do książki Władysława Umińskiego”
 • „Mistrz tabliczki mnożenia”
 • „Klasowy Konkurs Pięknego Czytania”
 • „Szkolny Turniej Szachowy”

Ponadto uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody i podziękowania za:

 • aktywne uczestnictwo w zbiórce baterii,
 • uczestnictwo we Mszy Świętej,
 • wzorowe prowadzenie zeszytu,
 • przekazanie książek do biblioteki szkolnej w akcji „Podaruj książkę”
 • uczestnictwo w zajęciach języka niemieckiego,
 • uczestnictwo w zajęciach tanecznych i reprezentowanie szkoły na różnych uroczystościach.

Dzieci występujące w klasach I-III we wszystkich uroczystościach środowiskowych otrzymały puchary. 

W klasach IV – VII i oddziałach gimnazjalnych uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody za udział w:

 • Ogólnopolskim Konkursie „Początki Państwa Polskiego”
 • „Szkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej”
 • „Szkolnym Turnieju Szachowym”
 • konkursie „Święty Jan Paweł II – dzieciństwo, młodość, kapłaństwo, pontyfikat”
 • szkolnym konkursie pięknego czytania w języku angielskim „I Love Reading”
 • „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ochronie Środowiska”
 • konkursie „Szkolny Mistrz Ortografii”
 • konkursie „ Życie i Twórczość Władysława Umińskiego”
 • konkursie na grę planszową „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”
 • konkursie „ Kangur Matematyczny”
 • konkursie dla klas IV –„Mistrz Matematyki”
 • konkursie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska „EKOTEST”
 • zajęciach kółka szachowego
 • za gorliwe uczestnictwo we Mszy Świętej

Uczniowie otrzymali też podziękowania za:

 • zaangażowanie i pracę w Redakcji gazetki szkolnej „Piórnik”
 • udział w szkolnym wolontariacie „CARITAS”
 • działalność artystyczną w szkolnym teatrze „APROPO”
 • ofiarowanie książek do biblioteki w akcji „ Podaruj książkę”

Uczniowie, którzy opuszczają mury naszej szkoły, a odnosili sukcesy w zawodach sportowych otrzymali statuetki. Natomiast harcerze kończący trzecią klasę gimnazjum za długoletnią współpracę dostali podziękowania i upominki.

Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i zawodach sportowych.

Opracowała: Joanna Ginter, fot: Katarzyna Osińska