Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

den

 

„Jakże nie pisać wierszy,

jakże nie płonąć w podzięce.

Za dar najpiękniejszy,

za SERCE”

 

 

Pod takim hasłem 13 października cała nasza społeczność szkolna zgromadziła się, aby uczcić rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, święta popularnie zwanego Dniem Nauczyciela.

Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły pan Jarosław Sobański, który powitał przybyłych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz Witolda Siwińskiego, proboszcza parafii Józefa Seweryna, przewodniczącego Rady Rodziców Jarosława Borzędę oraz nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także uczniów. W swoim przemówieniu przytoczył słowa Jose Saramago „Nauczyciele muszą iść do szkoły dobrze odżywieni, aby móc sprostać ciężkiej pracy sadzenia drzew lub zwykłych krzewów wiedzy na ziemiach w większości przypadków będących raczej jałowym ugorem niż żyznym czarnoziemem”. Przypomniał ważność misji, którą realizuje w swojej pracy nauczyciel i podziękował za trud kładziony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. W dowód uznania najbardziej zasłużonych pedagogów i pracowników obsługi uhonorował Nagrodą Dyrektora,  a w tym roku otrzymali ją: p. Bożena Faryńska, p. Anna Siwińska, p. Ewa Ćmielewska, p. Wanda Kuśmierkiewicz, p. Marzena Ozdoba, p. Dorota Kozłowska, p. Jadwiga Gabrysiak, ks. Tadeusz Funk, p. Edward Dereszewski, p. Urszula Gawryszewska, p. Bożena Jarząb i p. Hanna Motylińska.

Następnie wystąpił pan burmistrz Witold Siwiński, który pogratulował wyróżnionym. Podziękował za trud, poświęcenie i zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą.  Wszystkim życzył satysfakcji z wykonywanego zawodu, a także wdzięczności i uznania w oczach rodziców. Na ręce v-ce dyrektor pani Ewy Ćmielewskiej przekazał kwiaty. Panu dyrektorowi Jarosławowi Sobańskiemu, za wzorowe kierowanie naszą placówką, przyznał Nagrodę Gminy.

Życzenia złożyli również ks. proboszcz Józef Seweryn i przewodniczący Rady Rodziców pan Jarosław Borzęda.

W części artystycznej uczniowie pod kierunkiem pań: Anny Czerwińskiej, Doroty Kozłowskiej i Ewy Wawrzyniak wyrazili wdzięczność swoim pedagogom za codzienną pracę, troskę i poświecenie. Odtworzyli słowem i piosenką klimat szkolnego życia. Przedstawili lekcję języka polskiego, na której recytowali sparafrazowane wiersze wielkich poetów, w dowcipny sposób dostosowując ich treść do poszczególnych specjalizacji nauczycielskich. Zwieńczeniem występów było odśpiewanie „Sto lat” i wręczenie własnoręcznie zrobionych laurek.

Pełna ciepłego humoru uroczystość z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci.

                                                Opracowała: Joanna Ginter

Fot: Katarzyna Osińska