Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

 

imagesSZKOLNY KONKURS

WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum, zainteresowanych historią, kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

 

Organizatorzy:
Nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Termin:
27.03.2019 r.

Miejsce:
Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Cele konkursu:

 • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.
 • Rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.
 • Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł

Regulamin

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawow oraz klasy III gimnazjum.
 • Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie i Australii (historia tych krajów, ich kultura, polityka, zwyczaje, geografia, święta, ciekawostki).
 • Zapisy w terminie do 20 marca 2019 r. u nauczycieli języka angielskiego.
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
 • kategoria I: klasy V-VI SP,
 • kategoria II: klasy VII- VIII SP i klasa III gimnazjum.
 • Uczniowie rozwiązują test w języku angielskim na podstawie źródła:

https://www.eprofess.pl/demo/quizy-testy-konkursy-z-jezyka-angielskiego_demo.pdf

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zespół Nauczycieli Języków Obcych