Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

obrazek konkurs

 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Konkurs przeznaczony jest dla następujących kategorii wiekowych:

 • klasy III SP
 • klasy IV SP
 • klasy VI SP
 • klasy V SP
 • klasy VI SP
 • klasy VII SP
 • klasy II gimnazjum

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Każdy uczestnik wybiera jeden tekst ze swojej kategorii wiekowej.
 • Oceniane będą:

            - technika czytania: płynność, poprawność artykulacji głosek, dykcja, tempo czytania;

            - środki artystycznego wyrazu: modulacja głosu, akcent zdaniowy, mimika odpowiadająca charakterowi prezentowanego tekstu.

 • Najpiękniej czytająca osoba otrzyma tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania” w każdej kategorii.
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

Propozycje tekstów dla poszczegołnych kategorii wiekowych

Klasy III SP

1.  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/angel-look-out

2.  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/ali-and-the-magic-carpet

3.  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-animal-shelter

4. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lazy-bear

5.  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/whats-noise

Klasy IV SP

1.  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-ugly-duckling

2.  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lion-and-the-mouse

3.  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-bird-king

4.  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-magic-fish

5.  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-magic-paintbrush

6. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lump-gol

Klasy V SP

1. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/scarlett

2. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/king-pumpkins

3. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/quotes-about-united-kingdom

Klasy VI SP

 1.  https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/stone-cutter

2. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/skier

3. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/masalai-lep-island

4. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/king-pumpkins

5. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/fix

6. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/coming-back

Klasy VII SP i klasy II gimnazjum

1. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/visitor-star

2. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/two-peas-pod

3. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/serious-case

4. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/mr-smiths-new-nose

5. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/interesting-most-boring-man-world

6. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/golden-boys

7.  https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/elephants-bananas-and-aunty-ethel

8.  https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/dinosaur-jakes-garage

9. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-and-poems/albertos-new-neighbours

Termin realizacji konkursu: marzec 2018 r.

Zapraszamy do udziału :)

Zespół Nauczycieli Jezyków Obcych