Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

lop

 

Motto:
„...Jeżeli chcemy żeby ten kraj sprawnie funkcjonował 
muszą istnieć obszary, gdzie przyroda jest ważniejsza niż człowiek „...

Andrzej

 

 

Opiekun:

mgr Jolanta Sypniewska

 

CELE OGÓLNE:

 • Kształtowanie określonych postaw i umiejętności w obcowaniu z przyrodą.
 • Wyposażenie ucznia w umiejętności obserwacji własnego środowiska oraz zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka.
 • Uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Propagowanie działalności ekologicznej wśród młodzieży.
 • Wyjaśnianie konieczności ochrony środowiska.
 • Akcentowanie wpływu środowiska na organizm ludzki.
 • Poznawanie elementów i cech środowiska lokalnego.
 • Wyjaśnienie skutków ingerencji człowieka w środowisku.
 • Orientowanie się w różnorodności świata roślinnego i zwierzęcego.

Harmonogram pracy LOP

 

Akcje: „Sprzątanie Świata”, Dzień Ziemi

 • przygotowanie planu prac,
 • pogadanki,
 • konkursy o treści ekologicznej,
 • bezpośrednie działania związane z akcją.

Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród społeczności szkolnej

Gazetki okolicznościowe:

 • gromadzenie materiałów,
 • przygotowanie gazetek ściennych

Rozwijanie zainteresowań biologiczno-ekologicznych

Udział w konkursach:

 • Powiatowa Olimpiada Ekologiczna,
 • Olimpiada biologiczna
 • Konkurs plastyczny

Poznajemy miejsca cenne przyrodniczo w najbliższej okolicy.

 • Wycieczki np. do najbliższego rezerwatu

Jesteśmy częścią naszej Małej Ojczyzny

Współpraca z:

 • leśniczym p. A. Rudniakiem 
 • Urzędem Miasta i Gminy w Przedczu
 • Powiatowym Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Kole

Jesteśmy częścią społeczności szkolnej

Współpraca z Klubem Młodego Przyrodnika i Kołem biologiczno - ekologicznym