Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

pobrane

Dnia 20 listopada -piątek w Zespole Szkół w Przedczu Mały Samorząd Uczniowski pod przewodnictwem p.Marzeny Czerwińskiej zorganizował w kl.I-III obchody Światowego Dnia Życzliwości.

Tematem przewodnim było uświadomienie członkom społeczności szkolnej, że zawsze należy być wobec siebie miłym, uprzejmym i życzliwym.

W dniach poprzedzających obchody, wychowawcy w klasach doskonalili z dziećmi umiejętności wykorzystywania zasad, na których powinna opierać się przyjaźń, wdrażali uczniów do kulturalnej współpracy, integracji oraz zabawy.

Każda społeczność klasowa pod przewodnictwem wychowawców wzięła udział w tworzeniu „Drzewka życzliwości” – była to wspólna praca plastyczna każdej klasy, której efekty można zobaczyć na zdjęciach.

Symbolem życzliwości  – na poprawę humoru, każdy uczestnik obchodów, na czele z panem Dyrektorem, został obdarowany uśmiechniętą buźką.

Aleja życzliwości utworzona z wszystkich drzewek życzliwości, oraz pięknie udekorowane cytatami, aforyzmami i zwrotami grzecznościowymi drzwi klas, umilała dzieciom pobyt na szkolnym holu przez cały dzień.

Najważniejszym punktem dnia był apel podczas którego, ogłoszono wyniki między klasowego konkursu na „Klasowego Króla, Królową Życzliwości”. Rozdania dyplomów dokonał Dyrektor Zespołu Szkół p. Jarosław Sobański.

Wszystkim zwycięzcą serdecznie gratulujemy!

Przygotowała- Czerwińska Marzena