Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

Kalendarz spotkań z rodzicami na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Termin

Tematyka

1.

3 września 2018 

godz. 9.00

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

2.

20 września 2018 

godz. 16.00

Ogólne spotkanie z rodzicami:

- omówienie organizacji szkoły w roku szkolnym 2018/2019,

- zapoznanie z procedurami egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego,

- wybór rad klasowych

3. 

15 października 2018 

godz. 9.00

Udział w obchodach 100-lecia powstania szkoły w Przedczu.
4.

29 listopada 2018 

godz. 16.00

Ogólne spotkanie z rodzicami:

- informacja nt. osiągnięć uczniów

5.

7  lutego  2019 

godz. 16.00

Ogólne spotkanie z rodzicami:

- omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej

6.

25 kwietnia 2019 

godz. 16.00

Ogólne spotkanie z rodzicami:

- informacja nt. osiągnięć uczniów

7. 21 czerwca 2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.