Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

wyprawka

 

Wyprawka szkolna - dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • Wniosek (dostępny w szkole – sekretariat)

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego   o którym mowa w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy    z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

  • Faktura

Miejsce złożenia dokumentów:

  • Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 września 2017 r.