Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

historia napis

 

Zespół Szkół w Przedczu posiada bogatą kartę historii, związaną z istniejącym od początku XX wieku szkolnictwem polskim w Przedczu.

Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku dowiadujemy się o tworzeniu polskiej szkoły organizowanej przez Jana Kublika.

Zorganizowano wówczas klasy od I do VI. Kolejnymi kierownikami placówki byli: Franciszek Mazgalski oraz Michał Peer, który zorganizował klasę VII.

W latach 1924-1939 kierownikiem szkoły był Edmund Fabisiński. W tym czasie rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły (1925-1930), ponieważ wcześniej szkoła mieściła się w trzech budynkach: przy ulicy Kilińskiego, ulicy Zamkowej oraz w budynku Magistratu Przedcza. Nowy budynek szkoły miał liczyć 13 sal, z których wykończono tylko 4 z powodu braku pieniędzy. Lekcje w tej placówce rozpoczęły się   1 września 1930r. W tym czasie do szkoły uczęszczało ponad 600 uczniów w klasach I-VII, gdzie w klasach I-V istniały oddziały równoległe.

W tragicznym oknie okupacji, budynek szkoły zostaje zajęty przez Niemców, którzy organizują naukę dzieci niemieckich. Polskie dzieci mogły korzystać z dwóch klas odgrodzonych od reszty budynku. Należy pamiętać iż nauka w okresie okupacji była ograniczana do podstaw języka niemieckiego i matematyki. Według niemieckich planów, Polacy mieli rozumieć polecenia, służąc jako siła robocza. Po opuszczeniu miasta przez Niemców w lutym 1945r., Franciszek Siwiński i A. Nowacki ogłosili zapisy do odtworzonej szkoły polskiej. 

Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został Stanisław Kurowski.

Od 1 września 1945r. powrócił na stanowisko kierownika Edmund Fabisiński.

W nocy z 25 na 26 lipca 1952 roku w budynku szkoły wybuchł pożar. Zniszczeniu uległ dach, poddasze i jedna z sal lekcyjnych. Odbudowa budynku trwała 3 lata, w trakcie których nauka odbywała się w fatalnych warunkach lokalnych. Panowało duże zawilgocenie oraz ścisk w salach.

1968 roku, po odejściu na emeryturę Edmunda Fabisińskiego, nowym kierownikiem szkoły został Stanisław Męczekalski.

W wyniku reorganizacji szkolnictwa w Polsce utworzono w roku szkolnym 1972/1973zbiorczą szkołę gminną. Zbiorcza Szkoła Gminna w Przedczu składała się z :

- punktów filialnych: Dziwie, Nowa Wieś, Holenderki,

- szkół podstawowych: Przedecz i Żarowo,

- Państwowego Przedszkola w Przedczu.

Uczniowie szkół filialnych dowożeni byli począwszy od klasy V do Szkoły Podstawowej w Przedczu. W związku z tym zakupiono autobus szkolny, którym uczniowie dojeżdżali od roku szkolnego 1973/1974.

Rozbudowy wymagał także budynek szkoły. Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 1973 roku z funduszy Wydziału Oświaty we Włocławku. Wykonawcą robót był PB ROL. Od 1975 roku budowę prowadziło Przedsiębiorstwo Rozbudowy Miasta i Osiedli w Koninie.

Efektem rozbudowy szkoły były dwa skrzydła. W lewym znajdowała się biblioteka, świetlica i kuchnia, a w prawym sala gimnastyczna. Remontu doczekała się również, w roku szkolnym 1979/1980, stara część szkoły.

Nastąpiła wymiana mebli, pojawił się sprzęt audio video i pomoce naukowe w klasach początkowych. Założono centralne ogrzewanie, toalety i kanalizację oraz wymieniono stropy.

Z racji ukończenia budowy 1 września 1980 roku w Przedczu odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Gminnym Dyrektorem Szkół w roku szkolnym1976/1977 zostaje Anna Szczepaniak, a w roku szkolnym 1983/1984 Mieczysław Jaskólski.

Mieczysław Jaskólski pełnił od roku szkolnego 1934/1985 funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania, a stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej ponownie przejęła Anna Szczepaniak.

Ważnym wydarzeniem w historii Szkoły Podstawowej w Przedczu było nadanie jej imienia. W referendum przeprowadzonym wśród społeczności szkolnej wybrany został Władysław Umiński, pisarz urodzony w Przedczu 10 listopada 1865 roku.

Uroczyste nadanie imienia i wręczenie sztandaru odbyło się 23 czerwca 1984 roku, po siedmiu latach zbierania materiałów, organizowania konkursów i wycieczek., m.in. przez kółko polonistyczne pod kierunkiem Teresy Bącela.

1989 roku w szkole zaczęła działać świetlica z dożywianiem uczniów.

Kolejnym Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przedczu, od 1991 roku, została Maria Troszczyńska, a zastępcą Anna Szczepaniak.

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej w Przedczu działa od 1953 roku.

Pomieszczenie biblioteczne istnieje od roku szkolnego 1968/1969. W bibliotece szkolnej pracowały kolejno: Anna Fabisińska, Jadwiga Majewska, StanisławaMęczekalska, Jadwiga Pawlikowska, Teresa Bącela, Barbara Łuczak, Renata Sarnowska. Obecnie bibliotekę prowadzi Irena Rzepka.

Również od roku 1953 działa w szkole ZHP. Pierwszym opiekunem był JerzySzymański. Kolejnymi opiekunami były: Maria Troszczyńska i Ewa Wawrzyniak.

W wyniku reformy szkolnictwa w 1999 roku, powołane zostały gimnazja.

Pierwszym dyrektorem gimnazjum w Przedczu została Elżbieta Gołębiewska, która pełniła tę funkcję do 2001 roku. Kolejnym dyrektorem została Elżbieta Kruszczyńska – Ważny.

W 2004 roku na emeryturę przeszły Maria Troszczyńska i Anna Szczepaniak. Dyrektorem całej placówki pozostała Elżbieta Kruszczyńska – Ważny, a zastępca Maria Jolanta Zabłocka, która pełniła tę funkcję do roku szkolnego 2008/2009
Od 1 września 2009 roku funkcji wicedyrektora podjęła się Ewa Wawrzyniak.

W dniu 13 października 2001 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Przedczu uroczystość odsłonięcia popiersia patrona szkoły podstawowej – Władysława Umińskiego. Na uroczystości obecni byli m.in. burmistrz Witold Siwiński i ks. Józef Warga.

Wielkie zmiany w funkcjonowaniu budynku szkoły zaszły od wakacji 2003 roku. Rozpoczęto wówczas rozbudowę szkoły prowadzoną z środków gminy. Efektem było dobudowanie drugiego pietra głównego budynku szkoły i położenie nowego dachu.

Najbardziej doniosłym wydarzeniem w najnowszej historii szkoły, było nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego gimnazjum w Przedczu.

Patron szkoły gimnazjalnej w 1931 roku, na początku swej kapłańskiej posługi był wikarym parafii w Przedczu.

Uroczystość miała miejsce 27 maja 2004 roku. Odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny, w trakcie której poświęcony został sztandar gimnazjum. Następnym punktem programu było uroczyste nadanie imienia szkole i odsłonięcie płaskorzeźby Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz otwarcie nowo wybudowanej części gimnazjum. Zaproszeni goście obejrzeli sztukę teatralną pt. „Mały Książe”. Po uroczystości wszyscy udali się na uroczysty obiad.

W obecnym roku szkolnym 2009/2010 szkoła wzbogaciła swoje zaplecze sportowe. Do użytku oddano wielofunkcyjne boisko i bieżnię lekkoatletyczną. Inwestycja została zrealizowana z środków przekazanych przez Gminę w Przedczu i Ministerstwo Sportu.

Bibliografia:

A.Żebrowska, „Historia Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczuw latach 1945 - 1990 ,Łowicz 1998r.
Kroniki Szkoły Podstawowej w Przedczu
Kroniki gimnazjum w Przedczu